Vi hjälper dig!


Imperfekt Media kan hjälpa dig filma det du trodde var omöjligt att visa upp. Vi använder oss av både konventionella film-metoder men även de vanliga DJI-Drönarna samt projektbyggda fpv-drönare specifikt för olika ändamål.

Ni behöver inte tänka på om något är lagligt eller inte när det gäller drönarflygning utan vi tar fullt ansvar för att Transportstyrelsens regler efterföljs vid drönarflygning, om så önskas tar vi även hand om ansökan av spridningstillstånd hos Länsstyrelsen för allt bild/film-material som behövs för produktionen.

Kontaktperson: Per Jennerström

Copyright © Alla rättigheter förbehållna